Savez udruženja boraca Narodnooslobodilačkog rata Jugoslavije

Savez udruženja boraca Narodnooslobodilačkog rata Jugoslavije (SUBNOR), organizacija sudionika i veterana antifašističkoga rata na tlu Jugoslavije 1941–45. Nastao 1961. spajanjem Saveza boraca narodnooslobodilačkog rata, osnovan 1947, Saveza ratnih vojnih invalida, osnovan 1945, i Udruženja rezervnih oficira i podoficira, osnovano 1952. Organiziran po republičkoj pripadnosti, cilj SUBNOR-a bio je razvijanje stečevina antifašističke borbe na temeljima Programa SKJ, vršeći ulogu transmisije partijske politike, zastupajući često konzervativne ideje u odnosu na SKJ. Potkraj 1980-ih savezna se organizacija SUBNOR-a svrstala na stranu JNA kao čimbenika očuvanja Jugoslavije, da bi potom postala oruđe politike Slobodana Miloševića. U Hrvatskoj je 1991. umjesto njega osnovan Savez antifašističkih boraca veterana, koji je osudio agresiju JNA i Srbije na Hrvatsku.