Schwinger, Julian Seymour

Julian Seymour Schwinger
Schwinger, Julian Seymour, američki fizičar (New York, 12. II. 1918 – Los Angeles, 16. VII. 1994). Radio na sveučilištima Berkeley (s R. Oppenheimerom), Purdue, Harvard i UCLA. Postavio teoriju kvantne elektrodinamike (QED) koja matematički objašnjava međudjelovanje svjetlosti i tvari i kvantnu mehaniku uskladio sa specijalnom teorijom relativnosti. S → R. Feynmanom i → S.-I. Tomonagom podijelio Nobelovu nagradu za fiziku 1965. Jedan od najplodnijih mentora u fizici: četiri njegova učenika dobili su Nobelove nagrade (Roy Glauber, Benjamin Roy Mottelson, Sheldon Glashow i Walter Kohn).