Segovia, Andrés

Andrés Segovia
Segovia, Andrés, španjolski gitarist (Linares, Jaén, 21. II. 1893 – Madrid, 3. VI. 1987). Studirao u Granadi, prvi put nastupio 1909, potom koncertirao po cijelom svijetu i postao najveći gitarist svojega vremena. Profesor na Akademiji Chigiani u Sieni i na Sveučilištu California u Berkeleyu. Priredio djela Bacha, Händela, Haydna, Mozarta, Chopina i Schumanna za gitaru. Za njega je skladalo više istaknutih suvremenih skladatelja. Objavio autobiografiju, dobio počasni doktorat Sveučilišta u Oxfordu.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: