skaska

skaska (rus.), u rus. književnosti, naziv za bajku, fantastičnu usmenu pripovijetku – za razliku od priče o zbiljskim događajima. Posebna književna vrsta, građena prema postojanim fabularnim obrascima, s likovima vitezova koji se bore sa zlim udesom, mudracima, čarobnjacima, kralj. kćerima i dr. Među brojnim skaskama ističu se one o Ivanu-careviću, Vasilisi Prekrasnoj, Kaščeju, Babi Jagi, a u mnogima ima i likova životinja (medvjeda, lisica, vukova).
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: