svjetsko more

svjetsko more, naziv za jedinstvenu cjelinu velike vodene površine na Zemlji. Površina mu je 362 mil. km2, odn. 71% ukupne površine Zemlje (na sjev. polutki 61%, na južnoj 81%). S. m. podijeljeno je kontinentima i otocima na manje cjeline, oceane i mora. Potencijalno najbogatiji izvor soli, minerala, kovina, hrane i energije. Značajno u globalnom povezivanju i suradnji.