Sekst Empirik

Sekst Empirik
Sekst Empirik (grč. Sékstos Empeirikos; lat. Sextus Empiricus), grč. filozof i liječnik (o. 200 – o. 250). Predavao u Aleksandriji i Ateni. U gl. djelu Pironove postavke, na osnovama Pironove filozofije razvija stajalište koje sumnja u mogućnost spoznaje istine. Osjetilna spoznaja je nesigurna i stoga se treba suzdržati od suda (epohé) i zadržati stav mirnoće (ataraksija), kao osnovnog držanja skeptičkog mišljenja. Njegovo je učenje gl. izvor za ant. filozofiju skepticizma. Napisao i Protiv matematike, Protiv dogmatike.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: