Siegbahn, Karl Manne Georg

Karl Manne Georg Siegbahn
Siegbahn, Karl Manne Georg, švedski fizičar (Örebro, 3. XII. 1886 – Stockholm, 26. IX. 1978). Otac → Kaia. Studirao u Lundu, gdje je kao profesor (1920–23) naslijedio J. Rydberga.  Profesor u Uppsali (1923–37) i Stockholmu (od 1936), prvi direktor Nobelova instituta za fiziku, član Međunarodnoga komiteta za utege i mjere, predsjednik Međunarodne udruge za fiziku. Bavio se elektricitetom i magnetizmom, spektroskopijom rendgenskih zraka i nuklearnom fizikom. Zaslužan za izgradnju akceleratora, spektrometara i druge opreme u Nobelovu institutu. U spektru rendgenskoga zračenja otkrio treću ili “M” seriju (1916). Dokazao da se rendgenske zrake prolaskom kroz prizmu ponašaju kao svjetlost (1924). Dobitnik Nobelove nagrade za fiziku (1924). Po njemu je nazvana mjerna jedinica → sigban.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: