Siena

Siena, glavni trg
Siena (ant. Saena Julia), grad u sred. Italiji, regija Toskana, gl. grad istoimene provincije, 53 km j od Firence; 47 922 st. Turizam. Proizvodnja poznatog vina chianti. Kem. i tekst. ind.; proizvodnja umjetnih gnojiva. U okolici poljodjelstvo (žitarice, masline i vinova loza) i stočarstvo. Srednjovj. zidine i grad. vrata. Katedrala (XI–XIV. st.), jedan od najboljih primjera tal. gotike. Uz nju se nalazi knjižnica Piccolomini, koju je 1495. osnovao kardinal Francesco Piccolomini (poslije papa Pio III.). Crkva San Giovanni s krstionicom iz XV. st. (reljefi J. della Quercie, Donatella i L. Ghibertija). Got. Palazzo Pubblico (1288–1309) sa zbirkom slika sienskih umjetnika (Duccio di Buoninsegna, Simone Martini, Pietro i Ambrogio Lorenzetti te Sassetta) i tornjem Mangia (1338–48; visok 102 m) nalazi se na sred. trgu Piazza del Campo. Palače Tolomei, Buonsignori, Sansedoni i Salimbeni. Sveučilište (osn. 1240). Med. i prav. fakulteti. Utrka konjima (Corsa del Palio). Pov. središte Siene na Uneskovu je popisu zaštićene svj. baštine od 1995. Utemeljili su je Etruščani. Od vremena cara Augusta rim. kolonija (Siena Etruriae, Saena Iulia). U sr. vijeku samostalna komuna (od sred. XII. st.), od XII. do XVI. st. ratuje sa svojim suparnicima Pisom i Firencom. Stradava od kuge u XIII. i XIV. st. U XIII. st. jedno od vodećih tal. kult.-umj. središta (slikarska škola s Ducciom di Buoninsegnom i dr.). U XVI. st. privremeno pod španj. upravom; 1555. pridružena vojvodstvu Toskani.