Siksto IV.

Siksto IV. (pravim imenom i prezimenom Francesco della Rovere), papa od 1471. (Pecorile, danas Celle Ligure, kraj Savone, 21. VII. 1414 – Rim, 12. VIII. 1484). Franjevac konventualac, general reda (1464) i kardinal (1467). Začetnik renesansnoga papinstva koje su za njegova pontifikata obilježili neumjereni nepotizam (borba protiv talijanske obitelji Medici i Colonna) i promicanje graditeljstva i umjetnosti (proširenje Vatikanske knjižnice, podizanje Sikstinske kapele i mosta preko Tibera te obnova gradskoga vodovoda). Kao reakciju na nastojanje hrvatskoga dominikanca → Andrije Jamometića da sazove sveopći koncil u Baselu u kontekstu koncilijarizma i njegove kritike zloporaba papinske kurije, obnovio je 1483. zabranu pozivanja na ekumenski koncil. Uzalud je pokušavao sazvati križarsku vojnu protiv Turaka.