sinoda

sinoda (grč.), svaki crkv. sabor. U užem smislu, s. je bila isprva mjesni, poslije (od III. st.) pokrajinski crkv. sabor. Poznate su npr. sinode u ranom kršćanstvu u Arlesu (314), Sardici (342–343), Kartagi (418) itd. U hrv. crkv. povijesti najpoznatije su bile dvije splitske sinode (925. i 928). U novije doba (1965) Kat. crkva utemeljila je Biskupsku sinodu kao svoj reprezentativni i savjetodavni organ.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: