Skalić, Pavao

Pavao Skalić
Skalić, Pavao (latinizirano Paulus Scalichius), hrv. humanist i polihistor (Zagreb, 1534 – Gdańsk, 1575). Studirao i doktorirao filozofiju u Beču i teologiju u Bologni. Predavao na Sveučilištu u Tübingenu. Proživio vrlo buran i kontroverzan život po eur. dvorovima. Na lat. jeziku napisao veći broj djela raznolikog sadržaja (teološkog, filozofskog, okultističkog, historiografskog, polemičkog i dr.). S. je među prvima rabio riječ enciklopedija u značenju u kojem se danas rabi. Gl. djelo: Encyclopaediae seu orbis disciplinarum tam sacrarum quam profanorum epistemon (Enciklopedija ili znanstveni priručnik sustava nauka, koliko svetih toliko svjetovnih) 1559.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: