Soddy, Frederick

Frederick Soddy
Soddy, Frederick, engl. radiokemičar (Eastbourne, 2. IX. 1877 – Brighton, 22. IX. 1956). Prof. fizikalne kemije na Sveučilištu u Glasgowu, formulirao koncept izotopa, elemenata različite atomske težine, ali istih kem. svojstava. Za svoj doprinos razumijevanju radioaktivnog raspada i za teoriju izotopa dobio je Nobelovu nagradu za kemiju 1921. Objavio niz knjiga: Kemija radioaktivnih elemenata; Interpretacija atoma; Atomska transmutacija, te knjigu Novac protiv čovjeka u kojoj se bavi soc. i ekon. problemima tehnokracije.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: