Sombart, Werner

Sombart, Werner, njemački ekonomist (Ermsleben, 19. I. 1863 – Berlin, 18. V. 1941). Profesor političke ekonomije na Sveučilištu u Berlinu. Najviše pisao o kapitalizmu, no njegova stajališta variraju od marksizma do nacionalsocijalizma. Njegova povijesna analiza kapitalizma dosta je prihvaćena i cijenjena. Važnija djela: Socijalizam i društvena kretanja; Moderni kapitalizam.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: