Sommerfeld, Arnold

Arnold Sommerfeld
Sommerfeld, Arnold, njem. fizičar (Königsberg, danas Kaliningrad, 5. XII. 1868 – München, 26. IV. 1951). Prof. na više sveučilišta, od 1906. u Münchenu, gdje se upoznao s tada novom teorijom relativnosti koja još nije bila prihvaćena. Svojim mat. doprinosom pomogao da se teorija prije prihvati. God. 1916. modificirao Bohrov model atoma iz 1913. tako što je uveo elipse kao staze elektrona u atomu, a to je zahtijevalo uvođenje azimutnoga kvantnog broja, što je omogućilo objašnjenje fine strukture atomskih spektara. Uveo u znanost konstantu fine strukture. Primijenio Fermi-Diracovu statistiku na Drudeov model elektrona u metalu. Objavio važnu knjigu Građa atoma i spektralne linije, 1920.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: