spin

spin (engl.), u fizici elementarnih čestica, unutar. kutna količina gibanja čestice, atoma ili jezgre koja nastaje zbog rotacije čestice oko svoje osi. Na određenoj energiji čestica ima spin (oznaka s) koji prema kvantnoj teoriji može biti cjelobrojan ili polovičan iznos od h/2π, gdje je h Planckova konstanta. Kvantni broj spin je za bozone (fotoni, mezoni) cjelobrojan, a za fermione (leptoni: npr. elektron, neutrino i barioni) polovičan, tj. 1/2, 3/2 itd. S. može biti pozitivan ili negativan, ovisno o smjeru rotacije oko osi.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: