spol

spol (lat. sexus), seks, ukupnost biokem., anatomskih, fizioloških, psih. i drugih svojstava kojima se organizmi razlikuju kao muški ili ženski. Određen je nasljedno, kromosomskom strukturom. Karakteristike s. povezane su s reproduktivnim sustavom i pod utjecajem su hormonske aktivnosti (→ spolni hormoni). Neke niže životinje mogu imati obilježja obaju spolova (→ hermafroditi). U većine viših životinja spolovi su odijeljeni.