srednji vijek

srednji vijek, razdoblje u eur. povijesti obilježeno napuštanjem ant. tradicija, kristijanizacijom i feudalizmom kao ključnom društv. značajkom. U historiografiji se datira različito, ali se obično kao granice uzimaju V. st. i razmeđe XV/XVI. st., odn. godina 476. (propast Zap. Rim. Carstva) i 1453. (pad Carigrada pod osman. vlast) ili 1492. (otkriće Amerike).
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: