SS

SS (akronim od njemačkoga: Schutzstaffel, zaštitni odred), elitne vojne postrojbe Nacionalsocijalističke njemačke radničke stranke (NSDAP). Osnovan 1925. kao Hitlerova osobna garda i kao dio SA (Sturmabteilung), jurišnih odreda pod vodstvom Ernsta Röhma. Nakon dolaska Heinricha Himmlera na čelo SS-a 1929, narastao s 280 članova na 50 000 ljudi 1933. i 240 000 ljudi 1939. Nakon pokolja vodstva SA u Noći dugih noževa 30. VI. 1934, postao organizacijom ovisnom samo o Führeru. SS je uspostavio prvi koncentracijski logor za političke neprijatelje u Dachauu kraj Münchena 1933. pod vodstvom Odjela SS “mrtvačkih glava”, da bi 1945. vodio 22 logora smrti, provodeći “konačno rješenje” uništenja Židova i drugih manje vrijednih rasa. Pripadnici SS-a bili su odgovorni za zločine i teror nad civilnim stanovništvom u okupiranim krajevima, za što su bile organizirane posebne “borbene grupe” (Einsatzgruppen). Na Nürnberškom procesu 1946. SS je proglašena zločinačkom organizacijom.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: