Stahl, Georg Ernst

Georg Ernst Stahl
Stahl, Georg Ernst, njem. kemičar i liječnik (Ansbach, 21. X. 1660 – Berlin, 14. V. 1734). U medicini je, nasuprot materijalzmu Boerhaavea i Hoffmanna, zastupao animizam (djelo Theoria medica vera), a u kemiji flogistonsku teoriju. Bio je liječnik pruskoga kralja Fridrika Wilhelma I. Proučavao je procese disanja, gorenja, fermentacije i raspada.