Stančić, Svetislav

Svetislav Stančić
Stančić, Svetislav, hrvatski pijanist, pedagog i skladatelj (Zagreb, 7. VII. 1895 – Zagreb, 7. I. 1970). Studirao u Zagrebu i Berlinu. Od 1915. do 1927. istaknuti koncertni pijanist. Profesor na Muzičkoj akademiji u Zagrebu. Najistaknutiji hrvatski klavirski pedagog svojega vremena, obrazovao desetke hrvatskih pijanista. Neko je vrijeme bio zborovođa Srpskoga pevačkog društva u Zagrebu. Redoviti član JAZU i dopisni SANU. Dobitnik nagrade “Vladimir Nazor” za životno djelo. Skladao orkestralna, komorna, klavirska i vokalna djela, objavio niz transkripcija za klavir i redigirao djela baroknih i ranoromantičnih autora.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: