Steed, Henry Wickham

Steed, Henry Wickham, engl. publicist (Long Milford, 10. X. 1871 – Wooton-by-Woodstock, London, 13. I. 1956). Ured. vanj. politike (1914–19) i gl. ured. (1919–22) londonskog Timesa, prof. srednjoeur. povijesti na londonskom King’s Collegeu (1925–38), vanjskopolit. komentator BBC-a (1937–47). Tijekom I. svj. rata podupirao oslobođenje slav. naroda Austro-Ugarske Monarhije, surađivao s predstavnicima Jugoslavenskog odbora. Jedan od gl. organizatora kongresa potlačenih naroda Austro-Ugarske u Rimu (1918). Gl. djela: Habsburška Monarhija; Kroz trideset godina (memoari).
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: