stehiometrija

stehiometrija (grč.), grana kemija koja proučava kvantitativne odnose kem. spojeva (mase, volumene, množine) u procesima u kojima reaktanti prelaze u produkte. Osniva se na trima temeljnim stehiometrijskim zakonima: Lavoisierovu, Proustovu i Daltonovu. U stehiometrijske zakone mogu se ubrojiti i plinski zakoni.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: