Wells, Herbert George (H. G.)

Herbert George (H. G.) Wells
Wells, Herbert George (H. G.), engleski književnik (Bromley, 21. IX. 1866 – London, 13. VIII. 1946). Plodan pisac koji je izazvao mnogobrojne polemike svojim romanima satirama i predviđanjima mnogih budućih izuma (atomska bomba, tenk, ratovanje u zraku). Roman Vremenski stroj (1895) preteča je moderne znanstvene fantastike. Drugi dio njegova opusa sačinjavaju romani dobroćudne i duhovite društvene kritike. Sklon ideji utopije koju stvarnost destruira. Društveno angažiran, predsjednik međunarodnoga PEN-a u međuraću. Važnija djela: Rat svjetova; Otok doktora Moreaua; Nevidljivi čovjek; Prvi ljudi na Mjesecu; Moderna utopija; Oblik stvari što dolaze; Duh na kraju snaga; društveni romani Kipps; Povijest gospodina Pollyja; Tono-Bungay.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: