bošnjački jezik

bošnjački jezik, naziv za standardni jezik Bošnjaka (Muslimana) u BiH i Sandžaku; do konca 1980-ih nazivao se bosanskohercegovačkim standardnojezičnim izrazom, a prije još npr. bosanskim jezikom. Osnovica su mu muslimanski govori; razmjerno blizak hrvatskom standardnom jeziku (ima nekih razlika u leksiku, naglasku, te u pravopisu).