Južni Sandwich

Južni Sandwich (engl. South Sandwich Islands), vulkansko otočje u juž. dijelu Atlantskog oceana, u Skotijskom moru, 760 km ji od Južne Georgije; 311 km2, bez stalnih stanovnika. Brdoviti, prekriveni ledenim pokrovom. Staništa morskih ptica, pingvina i tuljana. Otkriveni 1819. Zajedno s Juž. Georgijom administrativno pripadaju Falklandskim otocima.