Sonnenfels, Joseph von

Joseph von Sonnenfels
Sonnenfels, Joseph von, austrijski pravnik, ekonomist i književnik (Nikolsburg, danas Mikulov, Češka, 1732/1733 – Beč, 25. IV. 1817). Sveučilišni profesor u Beču. Zagovornik prosvijećenog apsolutizma, istaknuti predstavnik austrijske → kameralistike. Smatra da država može pozitivno utjecati na društvo u obliku osiguravanja zdravstvene skrbi, obrazovanja i dr. Favorizirao radno-intenzivne djelatnosti i male zemljoposjednike. Zagovarao ukidanje torture i reformu kaznenoga sustava u Habsburškoj Monarhiji. Savjetnik →  Josipa II. Pisao o književnosti i kazalištu. Važnija djela: Temeljna načela znanosti o policiji, trgovini i financijama (I–III, 1769–76); O ukidanju torture (1775).
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: