stupanj

stupanj, 1. mat Jedinica za mjerenje kutova, iznosi 1/360 punoga kuta ili π/180 radijana. Šezdeseti dio kuta (oznaka °) je minuta (oznaka ´), a šezdeseti dio minute sekunda (oznaka ´´). Stupanj, minuta i sekunda čine tzv. seksagezimalne jedinice koje potječu iz Mezopotamije. Iznimno su dopuštene jedinice za kut. Puni kut ima 360°, ispruženi 180°, a pravi kut 90°. 2. Jedinica temperaturne skale. Razlikujemo više različitih skala za mjerenje temperature, najčešće su one po Celziju, Kelvinu ili Fahrenheitu.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: