Gennes, Pierre-Gilles de

Pierre-Gilles de Gennes
Gennes, Pierre-Gilles de, franc. fizičar (Pariz, 24. X. 1932 – Orsay, 18. V. 2007). Od 1955. istraživač u franc. institutu za atomsku energiju gdje je istraživao raspršenje neutrona i pojave vezane uz magnetizam. Na Collège de France prelazi 1971. i bavi se fizikom polimera. God. 1991. dobio Nobelovu nagradu za fiziku za otkriće da se fenomeni reda koji vrijede u jednostavnim sustavima mogu primijeniti i na složene oblike, posebno na tekuće kristale i polimere.