suzavac

suzavac, vrsta nesmrtonosnoga bojnog otrova. Zajedničko ime za skupinu otrovnih tvari koje raspršene u niskim koncentracijama uzrokuju suzenje, bol u očima i nemogućnost držanja otvorenih očiju. Najvažniji suzavci: kloroacetofenon, orto-klorobenziliden-malononitril (CS) i dibenz-oksazepin (CR). Najčešće ga rabi policija i vojska (npr. za smirivanje nemira i demonstracija).
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: