Synge, John Millington

John Millington Synge
Synge, John Millington, irski dramatičar (Rathfarnham/Dublin, 16. IV. 1871 – Dublin, 24. III. 1909). Isprva kritičar. Sudjelovao u osnivanju poznatoga kazališta Abbey (Abbey Theatre, poznato i kao Irsko nacionalno kazalište) 1904. Pisac realističkih drama iz seljačkoga života (jednočinke Jahači prema moru; Svetački zdenac; Kotlokrpina svadba). Najbolja mu je drama The Playboy of the Western World praizvedena 1907. koja je izazvala skandal na premijeri.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: