Syracuse

Syracuse, Sveučilište
Syracuse, grad u sav. državi New York, na juž. obali jezera Onondaga, 200 km z od Albanyja; grad 141 800 st., metropolitansko područje 721 600 st. Trg. središte poljoprivr. regije s razvijenom raznovrsnom ind. (posuđa, lijekova, automob. dijelova, el. i klimatskih uređaja, elektron. opreme, namještaja). Međunar. zračna luka. Sveučilište (1870), med. Istraž. centar (1834). O. 10 km j od grada indijanski rezervat Onondaga.