Syrlin, Jörg st.

J. Syrlin st., Ptolemej
Syrlin, Jörg st., njem. kipar i drvorezbar (Ulm, o. 1425 – Ulm, 1491). U kasnogot. stilu s elementima renesansne, pretežito u drvu, izrađivao je crkveni namještaj, a u kamenu fontanu na trgu u Ulmu. Sin Jörg ml. (Ulm, o. 1455 – Ulm, poslije 1523) bio mu je suradnik (gl. djelo drveni oltar u crkvi u Bingenu).
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: