Farrakhan, Louis

Farrakhan, Louis (Louis Eugene Walcott), jedan od vođa Crnih muslimana u SAD-u (Bronx, New York, 11. V. 1933). Studirao pedagogiju i nastupao kao pjevač. Episkopalac po vjeri, prešao na islam 1955. Osnivač i čelnik skupine Islam. nacija 1985. Naučavao strogo poštovanje islam. vrijednosti, zagovarao crni separatizam i rasističke stavove prema bijelcima, Židovima i homoseksualcima. Organizirao tzv. milijunski marš Crnaca na Washington 1995.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: