šerijat ili šerijatsko pravo

šerijat ili šerijatsko pravo (arap. šarija plemenit zakon), skup pravila islam. prava. Obuhvaća vjerska pravila kao i prav. propise koji vrijede u islam. zajednici za pripadnike islama. Nastao tijekom VII. i VIII. st. u Arabiji, unatoč dopunama ima stagnantni karakter, a po svojim izvorima ima teokratsko obilježje. Izvori š. su Kuran, suna i hadisi, idžmaa i kias. Vrijedi u zemljama u kojima je islam vladajuća religija. U osman. Turskoj š., osim svjetovnog zakonskog prava, urfa, čini poseban pravni sustav. Danas se š. primjenjuje u Saudijskoj Arabiji, Arapskim Emiratima, Sudanu i dr., dok u nekim zemljama koegzistira sa svjetovnim pravom.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: