Ševčenko, Taras

Taras Ševčenko
Ševčenko, Taras, ukr. pjesnik (Morynci, 9. III. 1814 – Petrograd, 10. III. 1861). Sin kmeta, izuzetno talentiran i kao slikar, od čega se povremeno i uzdržavao, Š. je po svojim “pjesničkim pripovijestima”, posebno nac. i buntovničke tematike, najveći ukr. nac. pjesnik, ujedno zaslužan za razvitak ukr. književnosti i jezika. Uz pov. teme (Kobzar), ustanke (Gajdamaki), Š. ustaje protiv nac. porobljivanja (Kavkaz), monarhizma (Heretik). Svake prijetvornosti i laži (Jurodivi), da bi u lirskim pjesmama objedinio i poetiku pučkog izraza i intelektualne tankoćutnosti. Najprevođeniji ukr. pjesnik, u Hrvatskoj prvi put preveden još 1888. (A. Harambašić).
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: