šibice ili žigice

šibice ili žigice, sredstvo za paljenje vatre. Tijelo šibice najčešće je drveni štapić, ali može biti i od tanka kartona ili parafinom impregnirana papira. Na vrhu štapića nalazi se glavica od upaljive mase. Prve šibice imale su teško upaljive glavice. Upotreba crvenog fosfora olakšala je paljenje, ali su š. postale čest izvor požara. Današnje “sigurnosne” šibice načinio je 1848. Böttger u Frankfurtu. Šibice se pakiraju u kutijicu s tarilom na vanj. plohama. Trenjem glavice o tarilo izbija vatra koja se prenosi na drveni štapić.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: