šiškarice, mušice

šiškarice, mušice (Cecidomyidae), por. sitnih kukaca (1–3 mm) iz reda dvokrilaca (Diptera); o. 4000 vrsta iz cijelog svijeta. Ličinke se hrane biljnim sokovima, a odrasli žive kratko i ne hrane se. Od gosp. značenja su vrste koje se hrane na uzgojnim biljkama ili su paraziti na biljnim ušima. Od uboda u lišće razvijaju se šiške. Razmnožavaju se gamogenezom ili pedogenezom. Godišnje imaju više generacija. Najpoznatija je bukvina šiškarica (Cecidomya fagi) koja radi šiške na listovima bukve (Fagus sylvatica).

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: