Škrlec Lomnički, Nikola

Nikola Škrlec Lomnički
Škrlec Lomnički, Nikola, hrvatski pravnik, ekonomist i političar (Zagreb, 29. X. 1729 – Zagreb, 29. I. 1799). Školovao se u Zagrebu, Kisegu, Pešti, Beču, Bologni i Egeru, od 1754. djeluje u Zagrebu kao bilježnik, prisjednik Sudbenoga stola (od 1758), vrhovni zemaljski rizničar (1761) i protonotar Kraljevine (1763). Član Kraljevskoga vijeća; djelovao na uređenju prilika u Severinskoj županiji i Riječkom guberniju nakon priključenja Primorja s Rijekom Hrvatskoj (1776). Godine 1776. imenovan vrhovnim ravnateljem nauka za Hrvatsku i Slavoniju. Dao značajne prinose razvoju hrvatskoga školstva i prosvjete, sudjelovao u osnivanju Političko-kameralne škole u Varaždinu (1769) i Kraljevske akademije znanosti u Zagrebu (1776). Godine 1782–85. i 1790–99. obnašao dužnost velikoga župana Zagrebačke županije. Autor više traktata i rasprava političkog i gospodarskog obilježja, među kojima su najpoznatiji Descriptio physico-politicae situationis Regni Hungariae… (Požun, 1802) i Projectum legum motivatum… (Požun, 1826).
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: