škrljevska bolest

škrljevska bolest (prema mjestu Škrljevu kraj Bakra), bolest koja se na prijelomu XVIII/XIX. st. pojavila u Hrv. primorju, Gorskom kotaru, riječkom zaleđu i dijelovima Slovenije. U početku se mislilo da je to neka nova bolest, no poslije je potvrđeno da se radi o endemičnom sifilisu. Oboljelo je o. 15 000 ljudi, pa je u Kraljevici bila uspostavljena i posebna bolnica.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: