tabu

tabu (maorski preko engl.), zabranjen predmet, radnja ili riječ koji proizlaze iz nepovredivosti i posvećenosti nekih osoba, životinja, predmeta ili mjesta. Pojam preuzet iz polinezijske kulture, označuje razne vrste zabrana nastale iz vjere u natprirodne osobine i moći nekih pojava. Samo spominjanje imena neke osobe, pojave ili stvari držalo se svetogrđem i opasnošću za onoga koji krši takvu zabranu. Kršenje tabua povlači određenu kaznu, materijalnu ili moralnu, pa stoga tabui u primitivnim društvima imaju važu ulogu u sustavu društvene kontrole i očuvanja poretka. U prenesenom smislu, ono što je sveto, ne podliježe sumnji, ili kritici, npr. tabu tema i sl.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: