Taegu

Taegu
Taegu (također Daegu, jap. Taikyu), grad na J Republike Koreje, na r. Naktong, gl. grad istoimene provincije, 90 km sz od Busana; 2 566 500 st. (aglomeracija 3 216 729 st.). Želj. i cest. čvorište te trg. središte za poljoprivr. proizvode iz okolice (žitarice, duhan i voće – os. jabuke; stoka). Tekst. i prehr. ind.; štavljenje kože, proizvodnja strojeva. Obrazovno središte; brojni fakulteti i dva sveučilišta (Kyongbuk iz 1946. i Kyemyong iz 1954). Nekoliko pagoda; budistički hram Haein (802). Tvrđava Talsong. Zračna luka. Datira iz VIII. st. Ekon. i kult. razvoj za vladavine dinastije Yi (1392–1910).