Taine, Hippolyte

Hippolyte Taine
Taine, Hippolyte, francuski filozof (Vouziers, 21. IV. 1828 – Pariz, 5. III. 1893). Estetičar, profesor lijepih umjetnosti u Parizu. Tvorac dugo utjecajne naturalističke terorije umjetnosti. Prema Taineu, priroda i stvaranje umjetničkoga djela određeni su čimbenicima okoline u kojoj nastaje, osobinama naroda i rase, utjecjem podneblja te povijesnoga vremena nastanka. Umjetnost se razlikuje od oponašanja i znanstvenoga spoznavanja po tome što nam putem individualne umjetničke preobrazbe nekoga djela, događaja ili pojave, omogućuje osjetilan uvid u bit same stvari. Uz Filozofiju umjetnosti, važno mu je i djelo Izvori suvremene Francuske, u kojem u skladu sa svojim shvaćanjima razmatra stanje duha i običaja koji su doveli do sloma Drugoga Carstva. Ostala djela: Francuski filozofi XIX. stoljeća; Povijest engleske književnosti (4 sveska)
i dr.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: