tajga

tajga na Aljasci
tajga (rus. iz altajskoga borealna šuma), gusta subarktička vazdazelena crnogorična šuma jele, smreke i bora. Prostire se sjev. područjima Euroazije i Sjev. Amerike. Obuhvaća o. 11% ukupne kopnene površine Zemlje, odn. 1/3 ukupne šumske površine. U novije vrijeme djelovanjem čovjeka uništavaju se velike površine tih šuma (deforestacija).
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: