Tanger

Tanger, luka
Tanger (također Tangier, arap. Tangah, ant. Tingis), grad i luka u sjev. Maroku, u provinciji Tanger-Tétouan, na obali Gibraltarskih vrata; 688 000 st. Trg. i industr. središte. Tekst. ind.; proizvodnja ćilima. Ribarstvo. Uvoz žitarica i šećera. Turizam. Kazba; džamija. Muzej u bivšoj sultanovoj palači. Međunar. zračna luka. Osnovali ga Feničani kao trg. postaju Tingis. Osvojili ga Kartažani i Rimljani. Gl. grad rim. provincije Mauretania Tingitana. Pod vlašću Bizanta. U razdoblju 705–1471. u posjedu islam. dinastija. Do 1471. u posjedu Arapa, kada ga osvajaju Portugalci koji ga predaju engl. kralju Charlesu II. Englezi napuštaju grad 1684; vraćen Maroku. Status međunar. grada dobiva 1912, kada dolazi pod franc. protektorat. God. 1940. okupirala ga je Španjolska i uključila u svoju zonu Maroka; 1945. sporazumom između Vel. Britanije, Francuske, SAD-a i SSSR-a ponovno je uspostavljena međunar. zona Tangera na osnovi statuta iz 1923. (nadopunjen 1952). Nakon priznanja neovisnosti Maroka 1956. T. je pripojen Maroku sa statusom slobodne zone.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: