taoizam (daoizam)

taoizam (daoizam), naučavanje Laozija i njegovih sljedbenika nazvano prema prvom pojmu iz naslova kasnije nastalog djela Dao de jing; pojam tao (pinyin: dao) koji se obilježava ideogramom složenim od znakova “glava” i “ići” postoji na vazama još iz brončanog doba. Termin može značiti put (spoznaje), način, načelo, a samo djelo obično se prevodi kao Knjiga o putu i krjeposti. Razlikuju se filozofski t. koji zagovara povlačenje mudraca iz svijeta privida, razne tehnike kontemplacije i postizanja mudrosti kroz ne-djelovanje, od religioznog t. koji su preoblikovali budisti kao dio vlastitoga religioznog nauka, a koji uključuje i određenu vjersku organizaciju, samostane i dr. U objema verzijama t. se, kao misao vezana uz osobna egzistencijalna i etička promišljanja, suprotstavlja konfucijanizmu koji razmatra i naglašava društv. pravila života. → Laozi
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: