Vjesnik

Vjesnik, zaglavlje
Vjesnik, hrvatski politički dnevnik, izlazio u Zagrebu do 2012. Pokrenut 1940. pod naslovom Politički vjesnik, do 1941. Vjesnik radnog naroda. Za II. svjetskoga rata tiskao se izvan Zagreba, na oslobođenim područjima, a nakon II. svjetskoga rata glasilo Narodne fronte, potom od 1953. Socijalističkoga saveza radnoga naroda Hrvatske. Nakon osamostaljenja Hrvatske postupno gubi na značenju. Prestao izlaziti u travnju 2012. Od 1998. do 2012. bio je dostupan i u elektroničkoj inačici. 
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: