tekući račun

tekući račun, bankovna usluga kojom banka odobrava klijentu da u banci stalno održava određenu količinu novca te pruža mogućnost podizanja gotovine s tog računa, obavljanje bezgotovinskog plaćanja prijenosom novca između računa plaćanjem na uređajima EFT-POS te odobrava minuse po tekućem računu odn. pruža korisniku mogućnost da potroši više novca nego što ga trenutačno ima na računu. T. r. su računi po viđenju i kao takvi nose malenu, ili nikakvu kamatu njegovu korisniku.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: