Temistoklo

Temistoklo
Temistoklo (grč. Themistoklẽs), atenski političar i vojskovođa (Atena, o. ←528 – Magnezija, Mala Azija, o. ←462). Kao arhont utvrdio atensku luku Pirej, ustrojio snažnu atensku ratnu mornaricu. Strateg ←481–←479. Nakon perz. pobjede nad grč. postrojbama kraj Termopila (←480), evakuirao Atenu. Koncentrirao udruženu savezničku flotu kraj Salamine i ondje odnio briljantnu pobjedu nad perz. mornaricom (←480). God. 471. Spartanci su ga optužili za tajne dogovore s Perzijancima. Atenjani su ga osudili ←468. i bio je prisiljen potražiti utočište kod perz. vladara Artakserksa I. Perz. namjesnik u Magneziji.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: