Teodor II. Laskaris

Teodor II. Laskaris, nikejski car (?, XI. 1221 – ?, 16. VIII. 1258). Unuk Ivana III. Duke Vataca; uzeo ime Laskaris po djedu s majčine strane Teodoru I. Laskarisu. Vladao od 1254. Uspješno ratovao s bug. vladarom Mihaelom II. Asenom (1256), zauzeo Traciju i Makedoniju. Ratovao i s epirskim despotom Mihaelom Angelom. Njegova opsežna korespondencija važno je pov. vrelo.