Tesla, Nikola

Nikola Tesla
Tesla, Nikola, hrvatski i srpski fizičar i izumitelj (Smiljan, 10. VII. 1856 – New York, 7. I. 1943). Školovao se u Gospiću i Karlovcu, studirao u Grazu i Pragu. Godine 1884. odlazi u SAD gdje ostaje do smrti. Godinu dana radio s Edisonom, 1887. osnovao vlastiti laboratorij u kojem je ostvario svoja najvažnija otkrića na području elektrotehnike. Najvažniji izumi su mu na području višefaznih izmjeničnih sustava i prijenosu električne energije, razradio je efektivnu metodu korištenja izmjeničnih struja, princip rotirajućih magnetskih polja, indukcijski motor. Bavio se i strujama visoke frekvencije i radiotehnikom. Patentirao ukupno oko 700 izuma. U povodu stogodišnjice njegova rođenja, mjerna jedinica gustoće magnetskoga toka ponijela je njegovo ime.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: